Service Manager

Identitets- og tilgangsadministrasjon (IAM) med svært konfigurerbar systemintegrasjon og full automatisering av vanlige HR- og IT-oppgaver.

Funksjoner:

 • Tjenesteadministrasjon
 • Henvendelseshåndtering
 • Hendelse, problem og endringshåndtering
 • Administrasjon av forbedringsmeldinger fra medarbeidere
 • Rapportering og administrasjon av uønskede hendelser
 • Administrasjon av faktura- og kredittfullmakter
 • Rapportering og administrasjon av hvitvaskingsmistanker
 • Selvbetjeningsportal – søkbare snarhjelp og tjenestedokumenter som hjelper brukere å hjelpe seg selv
 • Lag dine egne ordreskjema per tjeneste
 • Selvbetjent passordresetting for ansatte
 • Passordutløpsvarsling til SMS og/eller e-post for ansatte
 • Lisenshåndtering per tjeneste og tilgangsnivå
 • Meldingssentral med SMS og e-post utsending til for eksempel medlemmer av roller og brukere av tjenester definert i IAM
 • Integrasjon med prosessmodelleringssystemer
IdentityStream | Service Manager